Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Inhoudsopgave


Versie van 13 februari 2022, laatste bewerking 15 februari 2022. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.


Inleiding
De betrokkenen
Bastings aan Paredis, oktober 1880
Een protestantse dienst? (14-11-1880)
Reinkens aan Bastings, 18-11-1880
commentaar Nijssen
Bastings aan Heykamp, 1-12-1880
Heykamp aan Bastings, 4-12-1880
commentaar Nijssen
Svitek aan Heykamp, 24-12-1880
Heykamp aan Svitek, 29-12-1880
Jurisdictie door Heykamp verstrekt aan Svitek, 29-12-1880
commentaar Nijssen
Svitek aan gemeente Mheer, 3-1-1881
Svitek aan Heykamp, 5-1-1881
commentaar Nijssen
Hofstede de Groot aan Heykamp, 18-1-1881
Van Vlooten aan Heykamp, 21-1-1881
Svitek aan Heykamp, 23-1-1881
Svitek aan Heykamp, 1-2-1881
Bronnen


Versie van 13 februari 2022, laatste bewerking 15 februari 2022. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.