Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Inhoudsopgave


Versie van 19 mei 2021, laatste bewerking 5 juni 2021. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.


Inleiding
De betrokkenen
Bastings aan Paredis, ??-10-1880
Reinkens aan Bastings, 18-11-1880
commentaar Nijssen
Bastings aan Heykamp, 1-12-1880
Heykamp aan Bastings, 4-12-1880
commentaar Nijssen
Svitek aan Heykamp, 24-12-1880
Heykamp aan Svitek, 29-12-1880
Volmacht door Heykamp afgegeven aan Svitek, 29-12-1880
commentaar Nijssen
Svitek aan gemeente Mheer, 3-1-1881
Svitek aan Heykamp, 5-1-1881
commentaar Nijssen
Hofstede de Groot aan Heykamp, 18-1-1881
Van Vlooten aan Heykamp, 21-1-1881
Svitek aan Heykamp, 23-1-1881
Svitek aan Heykamp, 1-2-1881
Bronnen


Versie van 19 mei 2021, laatste bewerking 1 juni 2021. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom.