Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Commentaar van rector Nijssen in diens Memoriale


Ga naar Vorig item (Reinkens aan Bastings, 18-11-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Bastings aan Heykamp, 1-12-1880)


Viam indicatam ab isto Reinkens ingressi sunt. Certis [.?.] in hoc adjuti cum aliis a professore Hofstede de Groot professore in Groningen cujus frater erat illo in tempore “Dominé” in Galoppia. En expositio Heykamp.


Vert. De weg die hen door die Reinkens was gewezen hebben ze gevolgd. Ze zijn daarin door bepaalde lieden gesteund, onder anderen prof. Hofstede de Groot, hoogleraar in Groningen, wiens broer [sic] toentertijd dominee was in Gulpen. Zie de uiteenzetting van Heykamp. [Daaronder volgt dan de vertaling van Heykamps brief, gedateerd Utrecht 4 december 1880.]


Ga naar Vorig item (Reinkens aan Bastings, 18-11-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Bastings aan Heykamp, 1-12-1880)