Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Brief van Winand Bastings, Banholt, aan Joh. Heykamp, Oud-Kath. aartsbisschop van Utrecht, 1-12-1880


Ga naar Vorig item (Memoriale Nijssen) — InhoudsopgaveVolgend item (Heykamp aan Bastings, 4-12-1880)


Utrechts Archief 1835 (Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland): 962

Banhoult M’heer den 1. Deszember 1880

Daar ik den 18 November berigt hep ontvangen van den EWd Bischop Reinkens Bonn om ons tot UEd Erz Bischop te wenden zoo komen wij u met dezen vriendelijk verzoeken of gij eenen Geestelijken zoude heben om tot onze bediening voor in de Niewe Kerk. Banholt ons gehugt bestaat over de 600 zielen die meest al tot u genegen zijn.
Zoo gij dan eenen Geestelijke voor ons zoude heben zoo vraagen wij op t spoedigst antwoort.

In afwachting Groete
ik UEd vriendelijk

W. Bastings fabriekant
Banhoult bij M’heer Canton Gulpen
Holland


Ga naar Vorig item (Memoriale Nijssen) — InhoudsopgaveVolgend item (Heykamp aan Bastings, 4-12-1880)