a. The entangled Benelux

monograph

 • 2006 De bronnen van het vaderland: Taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1892 (Nijmegen: Vantilt; 3rd ed. 2015)

articles

 • 2018. "Taal en genootschappelijkheid aan de vooravond van de natievorming", in De wereld van de Zuidelijke geleerden : De Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles onder Willem I, ed. G. Kurgan - Van Hentenryk, J. Tollebeek & E. Witte (Leuven: Peeters), 193-214.
 • 2016 “Conscience onder de analfabeten”, in De grote onleesbare: Hendrik Conscience herdacht, ed. K. Humbeeck et al. (Gent: Academia), 369-390.
 • 2013 “A Cross-Country Foxhunt: Claiming Reynard for the national literatures of nineteenth-century Europe”, in Manufacturing Middle Ages: Entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe, ed. P.J. Geary & G. Klaniczay (Leiden: Brill), 259-77
 • 2012 “Retro-Fitting the Past: Literary Historicism between the Golden Spurs and Waterloo”, in The Historical Imagination in Nineteenth-Century Britain and the Low Countries, ed. John Dunthorne & Michael Wintle (Leiden: Brill, 2013), 113-131.
 • 2012 (with Maarten van Ginderachter) "Denied ethnicism: On the Walloon Movement in Belgium", Nations and nationalism 18.2: 230-246
 • 2011 "Viral nationalism: Romantic intellectuals on the move in nineteenth-century Europe", Nations and nationalism 17.2: 257-271
 • 2010 "Novels and their readers, memories and their social frameworks", in Performing the past: Memory, history, and identity in modern Europe, ed. K. Tilmans et al. (Amsterdam UP), 235-56
 • 2001 “Politieke aspecten van de Beowulf en Veldeke in de negentiende eeuw: Een Fries-Limburgse analogie", in Speculum frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker, ed. R.H. Bremmer jr., L.G. Jansma & P. Visser (Ljouwert/Leiden: Fryske Akademy), 257-265.


b. Local and transnational history of Limburg and the Meuse/Rhine area

websites and public outreach

text editions

monographs

 • 1995 (with Wim Senden) Historische verkenning van Mheer (Maastricht: Gadet)

edited volumes

 • 2017 (with Manfred Beller) The Rhine: National tensions, romantic visions (Leiden: Brill)

articles

 • 2023 “Koerscorrecties: Het laveren van de Mheerder kasteelheer F.C.A. baron de Loë-Imstenraedt”, De Maasgouw 142.2: 60-64.
 • 2022 “De familie Van Imstenraedt te Mheer en hun uitdijende familiehorizon”, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, 50.4: 144-150
 • 2022 (met Doortje Lucassen) “Diffuus erfgoed in kaart: Het Drapo-project”, Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Jaarboek 2022, 139-156
 • 2019 “Limburg: Een beetje buitenland”, in Limburgensia; De schatten van Schillings, ed. B. Aarts, A. v. Pinxteren & J. Schatorjé (Nijmegen: Vantilt), 187-193.
 • 2019 “Nationale identiteit als perpetuum mobile: Identiteitsbesef in permanente wording”, in Denkend aan Nederland: Spciaal Cultureel Rapport 2019 (The Hague: Sociaal Cultureel Planbureau), 1-25. Online here.
 • 2019 “De afkeer van Nederland en de uitstraling van Luik: Regionale functie, universitaire netwerken, en de mislukte staatsvorming van 1815-1830”, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis 96: 1345-1365
 • 2018 “Regionalism in the Low Countries”, in Regionalism and Modern Europe: Identity constructions and movements from 1890 to the present day, ed. X.M. Núñez & E. Storm (London: Bloomsbury), 213-231.
 • 2017 “The symbolical and political investment of the Rhine: A Dutch perspective”, in The Rhine: National tensions, romantic visions, ed. M. Beller & J. Leerssen (Leiden: Brill), 14-27.
 • 2013 "Herinneringscultuur en geschiedschrijving tijdens de bestaansperiode van het LGOG", Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 149: 335-352
 • 2008 "Jan Hendrik Bormans (1801-1878), Veldekes Servaaslegende en de nationale geleerdheid", Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 144: 97-113
 • 2004 “Medieval heteronomy, modern nationalism: Language assertion between Liège and Maastricht, 14th-20th century”, Belgisch tijdschrift voor nieuwe geschiedenis, 34.4: 581-593
 • 1994 “Schaduwdorpen: Grensverloop en gebiedsindeling rond het einde van het Ancien régime", Maasgouw, 113: 107-111.
 • 1994 “Kerkelijk bezit in de voogdij Mheer", Maasgouw, 113: 247-254
 • 1993 “Culture, Politics and Borderlands: A Small-Scale Case History”, Revue des études sud-est européennes, 31: 11-20
 • 1991 “Macht, afstand en culturele diversiteit: Bijvoorbeeld Overmaas”, Theoretische Geschiedenis, 18: 423-433


c. Dialects/languages in contact

report

articles

 • 2018 (with Henk Bloemhoff, Leonie Cornips, Roeland van Hout and Goffe Jensma): “De Nederlandse Taalunie en het wegmoffelingseffect”, Vaktaal: Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 31.3:4, also online at Neerlandistiek.nl
 • 2002 "Streektaal en erkenning: een paradox en zes misverstanden", in Hartstocht in contrapunt, ed. M. Mathijsen (Amsterdam: Bezige Bij): 169-181