Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Bronnen


Ga naar Vorig item (Svitek aan Heykamp, 1-2-1881) — Inhoudsopgave


Een volledig bronnenoverzicht geeft Van der Bruggen 2018 (onderstaand)

Agten, Els. The Catholic Church and the Dutch Bible: From the Council of Trent to the Jansenist Controversy (1564-1733) (Leiden: Brill, 2020).
Brouwers, J. “De kerkstrijd te Banholt”, De Maasgouw 66 (1947): 57-61 en 67 (1948): 16.
Bruggen, Harry van der, Catalogus van primaire bronnen over kerkestrijd en schisma in Banholt en Terhorst, 1872-1881 (Kerkrade: SND, 2018)
——— Kobus en Poet over de kerk van Banholt (Kerkrade: SND, 2019) [2019a]
——— De sleepskapelaan: “Liturgie” tijdens kerkstrijd en schisma in Banholt en Terhorst, 1872-1881 (Kerkrade: SND, 2019) [2019b]
——— “Kerkstrijd en schisma in Banholt en Terhorst 1872-1881”, De Maasgouw 140 (2021): 6-10.
Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Litomericensis pro anno 1909 (Litomericii: Austria, 1909)
Chadwick, Owen. A History of the Popes, 1830-1914 (Oxford University Press, 1998).
Claes, Ernest. De oude klok (Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1947).
Coninck, Pieter de. Een les uit Pruisen: Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Hilversum: Verloren, 2006).
Gijsen, Joannes. Joannes Augustinus Paredis 1795-1886 bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen: Maaslandse Monografieën, 1968).
Moss,  C.B. The Old Catholic Movement: Its Origins and History (Berkeley, CA: The Apocryphal Press, 1948).
Nijssen, Lambertus. Memoriale (bijgehouden sinds 1881), Archief RHCL 21.372 nr. 48.
“Old-Catholicism in Austria”, The Churchman 37 (16 Jan. 1878).
Opreij, Armand. “De parochie scheurt uiteen”, Mheerder Almanak 7 (2008): 81–154.
——— De Zwarten en de Grijzen: Afbraak en opbouw van heilige huisjes in de gemeente Mheer (ongepubliceerd typoscript, versie 6 maart 2018.
Reinkens, Joseph Martin. Joseph Hubert Reinkens. Ein Lebensbild (Gotha: Perthes, 1906).
Rennenthaler, Alfred. Eine Kirche für Salzburgs Altkatholiken (Frankfurt: Lang, 2008).
Schoon, Dick J., Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw (Nijmegen: Valkhof, 2004).
Volkery, Augustinus. Diptychon sacerdotum Dioecesis Litomericensis inde ab anno 1886 pie in Domino defunctorum in eorundem memoriam (Leitmeritz (Litoměřice): Union, 1937).
Vree, Jasper. Kerk, huis, school en staat: Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot, 1844-1886 (Hilversum: Verloren, 2017).


Ga naar Vorig item (Svitek aan Heykamp, 1-2-1881) — Inhoudsopgave