Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Commentaar van rector Nijssen in diens Memoriale


Ga naar Vorig item (Heykamp aan Bastings, 4-12-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Svitek aan Heykamp, 24-12-1880)


Viam alteram a Reinkens indicatam tandem ingrediuntur. Forse tan coadjutor in hiace [?]  fuit Hofstede de Groot, praedicans protestantus in Galoppia. Anno D.N.J.Chr. 1880 die ante Nativitatem Domini in Vigilia adveniebat huc in Banholt iste vir Sviteck. Olim vicarius in Praag ab difficultatis cum Decano illius civitatis deinde cum Episcopo cui obedientiam recusabat, se vertebat ad sectam Dictorum Veterum-Catholicorum sub oboedientia Reinkens alias Bismarck.

Exscenscionem [??] suam faciebat in domum W. Bastings in Terhorst, Via Galoppiae postquam suas aperat notationes apud Hofstede de Groot: Die Nativitatis hoc dicebat tres Missas Vulgus ab omni regione curiositatis causa assistebat ad videndum nefandum istum virum – quamvis populus hic publicabat pr’erum verum esse catholicum sed expulsum a Bismarck.


Vert. Nu gingen zij de andere route volgen die door Reinkens was gesuggereerd. […] Behulpzaam hierbij was Hofstede [sic] de Groot, protestants predikant in Gulpen. Op Kerstavond in het jaar onzes Heren 1880 kwam hier in Banholt die man aan, Svitek. Eertijds was hij kapelaan geweest in Praag; wegens problemen met de deken van die stad en vervolgens met de bisschop die hij weigerde te gehoorzamen, werd hij lid van de zogeheten “Oud-Katholieke” sekte onder het gezag van Reinkens, of eigenlijk van Bismarck.

Hij nam zijn intrek in het huis van W. Bastings in Terhorst aan de Gulpener weg. […?...] Op Kerstdag las hij drie missen. Het volk uit de hele streek woonde dat uit nieuwsgierigheid bij om de goddeloosheid van die mannen te zien. Het volk hier liet verluiden dat hij een echte katholieke priester was, verdreven door Bismarck.


Ga naar Vorig item (Heykamp aan Bastings, 4-12-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Svitek aan Heykamp, 24-12-1880)